Pušenje skraćuje život

Pušenje, cigarete
Liječenje ljekovitim biljem
Ustanovljeno je da dim duhana sadrži oko 300 raznih sastojaka od kojih je najpoznatiji nikotin, koji otrovno dje­luje na nervni sistem i krvotok. Količina nikotina u cigareta­ma ovisi o kvaliteti duhana. Osoba koja tokom dana popuši 20 cigareta inhalira količinu nikotina koja je dovoljna da se ubije čovjek - ukoliko bi sav nikotin udahnuo najedanput. Pušač tokom dana udiše nikotin u malim količinama, ali i ove male količine uzrokuju sve veću opasnost za zdravlje. Naročito štetno djeluje uživanje duhana s alkoholom. Na žalost to danas uživaju svakodnevno odrasli muškarci, žene, pa i omladina.